Tabel aangepaste emissiefactor

In 2015 zijn de emissiefactoren van stalsystemen voor het houden van varkens aangepast. De maximale emissiewaarde is om die reden verhoogd van 1,4 naar 1,6 kg NH per dierplaats per jaar.
In onderstaande tabel staan de oude en nieuwe waarden.

Gemarkeerde waarden voldoen aan de maximale emissiewaarde

Conversietabel emissiefactoren

Rav-code
huidig
                                   

Huidige 
maximale

emissie-
factor
(1,6)

Huisvestingssysteem

Rav-code 
oud

Oude
maximale

emissie-
factor
(1,4)

D 3.1 4,5 volledig roostervloer
volledig roostervloer, hokoppervlak maximaal 0,8 m2per varken D 3.1.1 3,0
volledig roostervloer, hokoppervlak groter dan 0,8 m2per varken D 3.1.2 4,0
D 3.2.1 4,5 gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter
hokoppervlak maximaal 0,8 m2per varken D 3.2.1.1 3,0
hokoppervlak groter dan 0,8 m2per varken

D 3.2.1.2

4,0


D 3.2.2
1,6

mestopvang in en spoelen met NH3-arme vloeistof

hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.2.1 1,4
hokoppervlak groter dan 0,8 m2per varken D 3.2.2.2 2,0
D 3.2.3 1,7 koeldeksysteem met metalen driekantroostervloer (170% koel)
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.3.1 1,4
hokoppervlak groter dan 0,8 m2per varken D 3.2.3.2 2,0

D 3.2.4
1,0 mestopvang in met formaldehyde met metalen driekantroostervloer
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.4.1 0,8
hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.2.4.2 1,1

D 3.2.5
1,3 mestopvang in water met metalen driekant roostervloer
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.5.1 1,1
hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.2.5.2 1,5
D 3.2.6.1 koeldeksysteem (200% koeloppervlak) met metalen roostervloer

D 3.2.6.1.1
1,5 emitterend mestoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.6.1.1 1,2

D 3.2.6.1.2
1,2 emitterend mestoppervlak maximaal 0,5 m2  per varken D 3.2.6.1.2 1,0
D 3.2.6.2 koeldeksysteem (200% koel) met roostervloer anders dan metaal

D 3.2.6.2.1
1,6 emitterend mestoppervlak maximaal 0,6 m2 per varken D 3.2.6.2.1

1,4

D 3.2.6.2.2 2,4 emitterend mestoppervlak groter dan 0,6 m2, maar kleiner dan 0,8 m2 per varken D 3.2.6.2.2 2,0
D 3.2.7.1 mestkelders (water- en) mestkanaal; schuine putwand metalen driekant

D 3.2.7.1.1
1,0 emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2per varken D 3.2.7.1.1 1,0

D 3.2.7.1.2
1,4 emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m2, maar kleiner dan 0,27 m2per varken D 3.2.7.1.2 1,4
D 3.2.7.2 mestkelders (water- en) mestkanaal; schuine putwand roosters anders dan metalen

D 3.2.7.2.1
1,5 emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2per varken D 3.2.7.2.1

1,2

D 3.2.7.2.2 1,9 emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m2, maar kleiner dan 0,27 m2per varken D 3.2.7.2.2 1,5

D 3.2.8
0,9 biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.8.1 0,8
hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.2.8.2 1,1

D 3.2.9
0,9 chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.9.1 0,8
hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.2.9.2 1,1

D 3.2.10
1,4 bollevloerhok met betonnen morsrooster en metalen driekantrooster
hokoppervlak maximaal 0,8 m2per varken D 3.2.10.1 1,4
hokoppervlak groter dan 0,8 m2per varken D 3.2.10.2 2,0
D 3.2.11 1,7 hok met gescheiden mestkanalen
hokoppervlak maximaal 0,8 m2per varken D 3.2.11.1 1,8
hokoppervlak groter dan 0,8 m2per varken D 3.2.11.2 2,5

D 3.2.12
1,2 spoelgotensysteem met metalen driekantroosters
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.12.1 1,0
hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.2.12.2 1,3
D 3.2.13 1,7 spoelgotensysteem met roosters
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.13.1 1,2
hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.2.13.2 1,5

D 3.2.14
0,15 chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.14.1 0,13
hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.2.14.2 0,18

D 3.2.15.1
0,45 gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.15.1.1

0,38

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.2.15.1.2 0,53

D 3.2.15.2
0,9 gecombineerd luchtwassysteem 70% emissiereductie
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.15.2.1

0,75

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.2.15.2.2 1,05

D 3.2.15.3
0,45 gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.15.3.1 0,38
hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.2.15.3.2 0,53

D 3.2.15.4
0,45 gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.15.4.1 0,38
hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.2.15.4.2 0,53

D 3.2.15.5
0,45 gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.15.5.1 0,38
hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.2.15.5.2

0,53


D 3.2.15.6
0,3 gecombineerd luchtwassysteem 90% emissiereductie
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.15.6.1 0,25
hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.2.15.6.2 0,35

D 3.2.16
1,1 gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een V-vormige mestband in
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.2.16.1 0,9
hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.2.16.2 1,2

D 3.2.17
0,45 biologisch luchtwassysteem 85% emissiereductie
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken

D 3.2.17.1

0,38
hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.2.17.2 0,63

D 3.2.18
0,3 chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie
hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken

D 3.2.18.1

0,25

hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.2.18.2 0,35
D 3.3 scharrel vleesvarkens
D 3.3.1 1,9 beddenstal met maximaal 0,14 m2emitterend mestoppervlak per dier tot 50 kg levend

D 3.3.1

1,9
D 3.3.2 3,0 overige huisvestingssystemen scharrel vleesvarkens D 3.3.2 3,0
D 3.100 3,0 overige huisvestingssystemen
overige huisvesting hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken D 3.100.1 2,5
overige huisvesting hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken D 3.100.2 3,5