Nieuwsberichten over ammoniak en veehouderijen

Nieuwsgierige koeHier vindt u onze nieuwsberichten over ammoniak bij veehouderijen en andere agrarische bedrijven. Ammoniak is een belangrijk milieuthema bij veehouderijen. Er gelden regels van het Activiteitenbesluit, de Wet ammoniak en veehouderij en het Besluit huisvesting, om enkele zaken te noemen.