Consultatie wijziging Rav en Rgv

Op 21 januari 2022 is de consultatie gestart van de komende wijziging van de Regelingen ammoniak en veehouderij (Rav) en geurhinder en veehouderij (Rgv).

De wijzigingen van de regeling hebben mogelijk gevolgen voor de belangen van bedrijven en burgers. De regeling wordt daarom geconsulteerd. Het gaat met name om gevolgen die niet in de toelichting op de wijziging zijn genoemd of naar mening van de belanghebbende onvoldoende zijn meegewogen.

Via de link kunt u zien welke wijzigingen er in de regelingen worden aangebracht: https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingsregeling_rav_en_rgv.

De consultatie loopt tot met17 februari 2022.