Internetconsultatie Rav tot en met 5 september 2019

De wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) ligt tot en met 5 september 2019 ter consultatie (via internetconsultatie.nl). U kunt wijzigingen inzien en reageren.

Het voorstel bevat de volgende wijzigingen:

  • Voor vier huisvestingssystemen wordt de voorlopige emissiefactor geschrapt voor nieuwe systemen.
  • Twee stalbeschrijvingen zijn op verzoek van de fabrikant aangepast.
  • De leeftijd van geitenlammeren tot waarop zij niet meetellen bij de totale ammoniakemissie, wordt verhoogd.

Uw onderwerpen