Inwerkingtreding Rav-wijziging per 1 januari 2019

Op 5 december 2018 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2018, nr. 67475). Deze wijziging is op 1 januari 2019 in werking getreden.

Wijzigingen bijlage 1

Bijlage 1 van de Rav is op een aantal punten gewijzigd.

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1)

  • Er zijn twee nieuwe huisvestingssystemen met een voorlopige emissiefactor toegevoegd.
  • Voor één huisvestingssysteem is een definitieve emissiefactor vastgesteld.
  • Van één huisvestingssysteem is de voorlopige emissiefactor (eindnoot 19) ingetrokken.
  • Het vloeroppervlak van de wachtruimte hoeft niet meer te worden meegenomen bij het bepalen van het met mest besmeurd oppervlak per dierplaats. De veehouder moet dan voldoen aan aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de systeembeschrijving.

Vleeskuikens (E 5)

Bij één huisvestingssysteem is eindnoot 11 (overdekte uitloop) toegevoegd.

Pluimvee (E 7, F 6, G 4)

De systeembeschrijvingen van twee additionele technieken (warmtewisselaars) voor de emissiereductie van fijnstof zijn aangepast.

In dit overzicht (pdf, 581 kB) zijn de wijzigingen in bijlage 1 weergegeven. Bijlage 2 en 3 van de Rav zijn niet gewijzigd.