Wijziging Rav 1 juni 2021

Op 1 juni 2021 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd (Staatscourant 2021, nr. IENW/BSK-2021/128399). Deze wijziging is op 2 juni 2021 in werking getreden.

De Rav is gewijzigd op de volgende punten:

  • De systeembeschrijvingen A 1.5 tot en met A 1.35 voor melkrundvee zijn gewijzigd. De bijbehorende  BWL-nummers staan op de pagina emissiefactoren Hoofdcategorie A: Rundvee .
  • Opname nieuw stalsysteem met voorlopige emissiefactor voor melkrundvee (BWL 2021.05)
  • BWL 2011.13.V6 is opgenomen bij diercategorie E 1.
  • Voor pluimvee zijn twee nieuwe chemische luchtwassystemen (BWL 2021.03 en BWL 20021.04) opgenomen.
  • Stoffilters en warmtewisselaars kunnen nu ook op deelstromen worden toegepast. In de systeembeschrijvingen BWL 2021.01 en BWL 2021.02 is de methode beschreven.
  • De fijnstoftechnieken, BWL 2009.19.V3, BWL 2010.29.V3 en BWL 2011.01.V1, kunnen ook op deelstromen worden ingezet. De systeembeschrijvingen zijn hierop aangepast.

De aangepaste systeembeschrijvingen staan op de pagina stalbeschrijvingen.