Wijziging Rav 1 mei 2020

Op 1 mei 2020 is in de Staatscourant een wijziging van artikel 2 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd. Het gaat om een wijziging van het opnemen van een meetverplichting in de  technische beschrijving.

Meetverplichting in technische beschrijving

Door deze wijziging geldt de emissiefactor in de technische beschrijving (BWL) voor emissiearme stalsystemen of technieken alleen als het systeem wordt geleverd door degene die de bepaling van de emissiefactor heeft uitgevoerd.

Emissiefactor aanvragen

Fabrikanten of leveranciers die een vergelijkbaar emissiearm stalsysteem of techniek willen verkopen moeten metingen uitvoeren en bij de Technisch adviespool van RVO een emissiefactor aanvragen.

De wijziging treedt op 1 juni 2020 in werking.