Wijziging Rav 25 april 2019

Op 25 april 2019 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2019, nr. 23026). Deze regeling is sinds 26 april 2019 in werking.

Wijzigingen bijlage 1

Bijlage 1 van de Rav is op een aantal punten gewijzigd:

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1)

  • Eén nieuw huisvestingssysteem (BWL 2019.01) met een voorlopige emissiefactor is toegevoegd.
  • Van één huisvestingssysteem (BWL 2010.35.V7) is de systeembeschrijving op verzoek van de leverancier aangepast.

Pluimvee (E 7, F 6, G 4)

  • De 4 systeembeschrijvingen voor warmtewisselaars zijn uitgebreid met een derde variant. De compacte warmtewisselaar met daarin geïntegreerd een fijnstoffilter (BWL 2011.02.V5, BWL 2012.03.V5, BWL 2017.03.V2 en BWL 2018.05.V1).
  • Eindnoot 22 is aangepast omdat voor de compacte variant van de warmtewisselaar nog geen ammoniakreductie is vastgesteld.