Wijziging Rav 30 juni 2020

Op 30 juni 2020 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2020, nr. 33503). Deze regeling treedt op 1 juli 2020 in werking.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • voor het huisvestingssysteem BWL 2013.05 bij diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1.24) is een definitieve emissiefactor vastgesteld.
  • voor het huisvestingssysteem BWL 2020.06 (biofilter, 70% ammoniakreductie) is in de hoofdcategorie varkens (D) een voorlopige emissiefactor vastgesteld.
  • bij de hoofdcategorieën kippen (E 7), kalkoenen (F 6) en eenden (G 4) zijn een aantal fijnstoftechnieken toegevoegd. Deze zijn op 13 maart 2020 opgenomen in de fijnstoflijst.