Wijziging Rav november 2020

Op 20 november 2020 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd (Staatscourant 2020, nr. 60022, (opent in nieuw venster)). Deze wijziging treedt op 21 november 2020 in werking.

Op de volgende punten is de Rav gewijzigd:

  • De systeembeschrijving voor het huisvestingssysteem BWL 2010.34.V9 (A 1.13) is op verzoek van de fabrikant aangepast.
  • Chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie  (BWL 2010.26.V5, Rav-code A 4.4, C 1.1.3, C 2.1.3, C 3.1.3, D 1.1.14, D 1.2.15, D 1.3.11, D 2.3 en D 3.2.14 is op verzoek van de fabrikant aangepast.
  • De systeembeschrijvingen van de droogtunnels aangepast (BWL 2001.37.V1 (E 6.2), BWL 2005.06.V3 (E 6.4.1) en BWL 2007.09.V3 (E 6.4.2) .
  • De systeembeschrijvingen BWL 2009.18.V2 (E 7.2), BWL 2020.04.V2 (E 7.16) en BWL 2020.05.V2 (E 7.17) zijn in verband met veilig gebruik aangepast.
  • De systeembeschrijving BWL 2020.03.V2 (E 7.15, F 6.11) is op verzoek van de fabrikant aangepast.

Een uitgebreide beschrijving staat op de pagina Rav-wijziging 21 november 2020.