E 4 diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens (zie eindnoot 6)

In de tabel op deze pagina staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. De emissiefactor is inclusief de emissie van de mest, die in het dierenverblijf is opgeslagen.

Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Rav staan niet onderaan deze pagina. Deze eindnoten staan op een aparte pagina vermeld. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.

De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijn stof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.

Emissiefactoren: ammoniak, geur en fijn stof
categorie ammoniaka) geurb) fijn stofc)
E 4.1d)

groepskooi voorzien van mestband en geforceerde mestdroging (voor nageschakelde technieken: zie E 6) (Groen Label BB 95.12.039, BB 95.12.039/ A96.06.041, BWL 2009.23) 6

0,080 0,93 8
E 4.2 volièrehuisvesting met geforceerde mestdroging (voor nageschakelde technieken: zie E 6) (BWL 2010.22.V1) 6, 11 0,170 0,93 43
E 4.3 volièrehuisvesting met geforceerde mest- en strooiseldroging (voor nageschakelde technieken: zie E 6) (BWL 2010.23.V1) 6, 11 0,130 0,93 43
E 4.4 grondhuisvesting met mestbeluchting
E 4.4.1 mestbeluchting van bovenaf (BWL 2004.13) 11 0,250 0,93 43
E 4.4.2 mestbeluchting met verticale slangen in de mest (BWL 2004.14) 11 0,435 0,93 43
E 4.4.3 Grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun (BWL 2010.03.V2) 11 0,435 0,93 43
E 4.4.4 grondhuisvesting met mestbeluchting door middel van verticale ventilatiekokers (BWL 2010.37.V1) 11 0,435 0,93 43
E 4.5 perfosysteem op gedeeltelijk verhoogde roostervloer (Groen Label BB 98.10.066) 11 0,230 0,93 43
E 4.6 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 40% geuremissiereductie en 35% fijn stofemissiereductie (BWL 2007.05.V7) 3 0,058 0,56 28
E 4.6 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijn stofemissiereductie (BWL 2008.08.V6,BWL 2013.08.V3) 3 0,058 0,65 28
E 4.7 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 75% fijn stofemissiereductie (BWL 2006.02.V6, BWL 2007.03.V8, BWL 2010.27.V6, BWL 2011.11.V5, BWL 2013.02.V4) 3 0,174 0,51 11
E 4.7 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijn stofemissiereductie (BWL 2009.13.V6, BWL 2010.28.V6, BWL 2015.04.V4) 3 0,174 0,51 17
E 4.8 grondhuisvesting, mestbanden onder de roosters, mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien
(BWL 2007.10) 6, 11 (voor nageschakelde technieken: zie E6)
0,245 0,93 43
E 4.9 biofilter 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijn stofemissiereductie (BWL 2011.03.V2) 3 0,174 0,51 9
E 4.10 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijn stofemissiereductie (BWL 2005.01.V8, BWL 2008.06.V7, BWL 2014.01.V4) 3 0,174 0,65 28
E 4.100 overige huisvestingssystemen 0,580 0,93 43

a) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij
b) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij
c) fijn stofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst 'Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij' op rijksoverheid.nl
d) Mededeling: Het beschreven stalsysteem is nog in ontwikkeling. Heeft u plannen om dit huisvestingssysteem toe te passen? Neem dan van tevoren contact op met de leverancier van dit systeem: Vencomatic BV te Eersel (tel. +31 (0)497 517 380 of e-mail info@vencomatic.com