Bijlage 3: Rekenmethode reductiepercentage

In bijlage 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij staat de rekenmethode voor het combineren van twee maatregelen uit bijlage 2.

Niet optellen reductiepercentages

Bij het toepassen van twee maatregelen mogen de reductiepercentages van twee maatregelen niet worden opgeteld. Het effect bij het toepassen van een combinatie van twee of meer maatregelen is namelijk kleiner dan de optelsom van de reductiepercentages van de afzonderlijke maatregelen. Als u twee maatregelen wilt toepassen kunt u hiervoor de volgende formules gebruiken:

RK is hetzelfde als RV

Als de reductiepercentages voor kelder (RK) en vloer (RV) van de maatregelen gelijk is, kan de formule 100% - ((100%-R1) x (100% -R2)) worden toegepast, waarin:
R1 = reductiepercentage behorende bij maatregel 1
R2 = reductiepercentage behorende bij maatregel 2

RK is niet hetzelfde als RV

Als de reductiepercentages voor kelder (RK) en vloer (RV) van de maatregelen verschillen moet de volgende formule worden toegepast:
100% - V x ((100%- RV1) x (100% - RV2)) - K x ((100%- RK1) x (100% - RK2))

waarbij:

  1. RV het reductiepercentage is van een maatregel dat wordt gehanteerd bij de berekening van de emissie vanaf de vloer, zoals opgenomen in bijlage 2.
  2. RK het reductiepercentage is van een maatregel dat wordt gehanteerd bij de berekening van de emissie uit de mestkelder, zoals opgenomen in bijlage 2.
  3. R het reductiepercentage is van een maatregel dat wordt gehanteerd bij de berekening van de emissie vanaf de vloer en uit de mestkelder, zoals opgenomen in bijlage 2.
  4. het berekende reductiepercentage wordt afgerond op een veelvoud van 5%.

waarin:
V = aandeel van de totale ammoniakemissie afkomstig van de vloer:
- 10% voor de diercategorie D 1.1
- 30% voor de diercategorieën D 1.2, D 1.3 en D 3

K = aandeel van de totale ammoniakemissie uit de mestkelder:
- 90% voor de diercategorie D 1.1
- 70% voor de diercategorieën D 1.2, D 1.3 en D 3

RV1 = reductiepercentage emissie vanaf de vloer bij maatregel 1
RV2 = reductiepercentage emissie vanaf de vloer bij maatregel 2
RK1 = reductiepercentage emissie uit de mestkelder bij maatregel 1
RK2 = reductiepercentage emissie uit de mestkelder bij maatregel 2

Voorbeeld
100 vleesvarkens in een huisvestingssysteem met emissiefactor 1,4 kg met maatregelen PAS 2015.02-01 en PAS 2015.06-02.
PAS 2015.02-01, reductiepercentage totaal 40% (RV 16% en RK 50%)
PAS 2015.06-02, reductiepercentage totaal 30% (RV 30% en RK 30%)
Het reductiepercentage van de maatregelen samen is dan:
100% – (30% x ((100-16% x 100-30%))) – (70% x ((100-50% x 100-30%)/100)) = 100% – 42,1% = 57,9% = 60% na afronding op 5%.