Emissiefactoren diercategorieën

Hier vindt u per (hoofd)categorie voor alle diercategorieën van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) de factoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf: de ammoniakemissiefactoren van de Rav, de geuremissiefactoren van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) en de emissiefactoren voor fijnstof.

Toelichting overzichten:

  • De tekst in de kolom 'diercategorie' komt letterlijk uit de Rav.
  • InfoMil heeft in de kolom 'diercategorie' ook de eindnoten uit de Rav opgenomen. Deze eindnoten per systeem zijn niet terug te vinden onderaan de pagina. U kunt ze wel vinden in de Rav en op de aparte pagina met eindnoten.
  • Aan het gebruik van het overzicht kunt u geen rechten ontlenen. Raadpleeg bij twijfel de officiële wetteksten.