Hoe bereken je de emissie bij de combinatie drijvende ballen met luchtwassysteem?

Vraag

Hoe bereken je de emissie van ammoniak bij een combinatie van drijvende ballen met een luchtwassysteem en een emissiearm huisvestingssysteem?

Antwoord

Hieronder wordt de berekening van de factor van de ammoniakemissie bij een combinatie van de drie stalsystemen uitgewerkt.

D 4.1 drijvende ballen (balansballen) in de mest - 29% 
D1.3.11 chemisch luchtwassysteem -  95% 
D1.3.1 Smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) (Groen Label BB 95.02.027V1) -  2,4

In de Rav bijlage 1 eindnoot staat dat als een luchtwassysteem wordt toegepast in combinatie met een ander emissiearm huisvestingssysteem – niet zijnde een ander luchtwassysteem –, de emissiefactor van die combinatie als volgt berekend: efc = 0,01 x (100 – rpl) x efa.

efc = emissiefactor van de combinatie
efa = emissiefactor van het andere emissiearme systeem
rpl = reductiepercentage van de luchtwasser
efo = emissiefactor van overige huisvestingssystemen

Ook staat er in eindnoot 3 een tweede berekening. Deze geldt als het reductiepercentage van het andere huisvestingssysteem hoger is dan 70% van het overige huisvestingssysteem, dus als efa < 0,3efo. Dan geldt efc = 0,01 x (100 – rpl) x 0,3efo.

In dit voorbeeld is efc de emissiefactor van de combinatie van drie systemen. Systeem D1.3.101 is overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting en heeft een factor van 4,2. Efo is dus 4,2. 
Efa is het huisvestingssysteem met metalen driekantroostervloer mét daarbij 29% reductie door de balansballen. Het huisvestingssysteem met metalen driekantroostervloer heeft een emissiefactor van 2,4.
29% van 2,4 = 0,696. 2,4- 0,696 = 1,7. Hierdoor is efa dus 1,7.

Vervolgens gaan we na of efa meer of minder is dan 70% van efo. De tweede berekening uit eindnoot 3 pas je toe als efa kleiner is dan 0,3 efo (efa < 0,3efo).  Efo is 4.2, dus 0,3.efo = 0,3 x 4,2 = 1,26. In dit geval is efa 1,7 en dus niet kleiner dan 1,26. Dat betekent dat de eerste formule moet worden toegepast.

efc = 0,01 x (100- 95 % luchtwasser) x efa
efc = 0,05% x 1,7 = 0,085

Voor de berekening van de ammoniakemissie vermenigvuldig je het aantal dieren dat in de veehouderij aanwezig mag zijn met deze emissiefactor.