Is controleapparatuur voor afdraaien van mestbanden bij legkippen verplicht?

Vraag

Is het gebruik van controleapparatuur voor het afdraaien van mestbanden bij legkippen altijd verplicht?

Antwoord

Ja, dit is altijd verplicht. In alle stalbeschrijvingen waar mestbanden in voorkomen, staat dat "apparatuur voor het registreren van de afdraaifrequentie van de mestbanden aanwezig moet zijn". Dit geldt voor systemen die:

  • één of twee keer per dag moeten afdraaien
  • één maal per week moeten afdraaien

Het is belangrijk dat de veehouder mestbanden op tijd afdraait. Voor het bepalen van de emissiefactoren in de Regeling ammoniak en veehouderij is rekening gehouden met een verminderde emissie door frequent afdraaien.

Is het voor het bevoegd gezag niet duidelijk is of de mestbanden op tijd worden afgedraaid? Dan moet deze het stalsysteem beoordelen als een systeem zónder mestbanden. Dit heeft effect op de emissiefactor.

Het frequent afdraaien van de mestbanden is ook van belang voor de technische constructie van het systeem. Bij te veel mest op de banden werkt het systeem niet meer, omdat de mest blijft haken achter dwarsstangen in de constructie van de stellingen. Ook is er dan het risico op breuk in de banden. Om de mest langer dan een week te laten liggen op de mestbanden moet de constructie van de stellingen veel zwaarder worden uitgevoerd, waardoor de inrichting van de stal veel duurder wordt. Deze extra kosten zullen veel hoger zijn dan de kosten van het wekelijks afdraaien van de mestbanden en het tijdelijk opslaan in een container.

De investeringen in controle-apparatuur zijn niet hoog. Dit kan met een eenvoudige urenteller. Op basis van de lengte van de mestbanden en de bandsnelheid kan dan de frequentie worden teruggerekend. De stand van de urenteller moet dan aan het begin en het eind van de legperiode worden genoteerd.