Eis minimale capaciteit mestbandbeluchting bij pluimvee in opfok

Vraag

Mag de minimale ventilatiecapaciteit bij het toepassen van mestbandbeluchting bij pluimvee in opfok afhankelijk van het lichaamsgewicht van de dieren zijn?

Antwoord

De beluchting van de mestbanden moet vanaf een leeftijd van twee weken aan en mag met de ventilatiebehoefte oplopen. De warmtewisselaar moet vanaf het begin aan staan om de eis van stofreductie (en besparing op stookkosten) te halen. De eerste 2 weken van de opfok mag de beluchting op de mestbanden uitstaan.

Toelichting

In BWL 2006.12.V1 staat (bij onderdeel h van de gebruiksvoorschriften) dat de eisen voor het afdraaien van de mestbanden en beluchting niet gelden voor de eerste twee weken van de opfokperiode. Daarna moet volgens de stalbeschrijving met 0,4 m3/dier/uur belucht worden. Dit is meer dan nodig is voor een goed stalklimaat, zeker in perioden met lage buitentemperaturen.

De dieren wegen in de opfokperiode na 2 weken ongeveer 200 gram. Volgens het advies van het Klimaatplatform Pluimveehouderij is dan minimaal 0,1 m3/dier/uur ventilatie nodig. De 0,4 m3/dier/uur is vanaf een leeftijd van 10 weken nodig. Tot 10 weken is het advies om afhankelijk van de behoefte te ventileren. Het gevolg voor de ammoniakemissie is klein.