Waar vind ik stalbeschrijvingen (leaflets)?

Vraag

In de Regeling ammoniak en veehouderij staan diverse soorten stalsystemen. Bestaan hiervan ook stalbeschrijvingen?

Antwoord

Ja, deze zijn te vinden op de pagina 'Alle BB- en BWL-nummers van de geldende Rav'. Hier staan de stalsystemen die in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) zijn opgenomen. De Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) geeft geuremissiefactoren en de Regeling beoordeling luchtkwaliteit emissiefactoren voor fijnstof. Beide sluiten aan op de indeling van de Rav.

Dit digitale overzicht geeft de meest recente versies van de stalbeschrijvingen. Voorgaande versies zijn in principe verouderd en daarom niet meer bruikbaar.

De stalsystemen zijn er voor traditionele stalsystemen en emissiearme stalsystemen. Voor de restcategorieën 'overige stalsystemen' zijn geen beschrijvingen beschikbaar.