In welke RAV-categorie moet ik kalveren indelen?

Vraag

In welke RAV-categorie moet ik kalveren indelen?

Antwoord

Hieronder is vermeld welke dieren in welke diercategorie vallen.

RAV-categorie

Categorie

Aanvullende informatie

A 1

Diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

Dit is inclusief de kalveren jonger dan 14 dagen (ongespeende kalveren). Deze kalveren horen bij de koeien en hoeven niet apart geteld te worden.

A 2

Diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar

Dit is inclusief kalveren tot spenen (ongespeende kalveren). Deze kalveren horen bij de koeien en hoeven niet apart geteld te worden.

A 3

Diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

Dit is jongvee jonger dan 2 jaar bestemd voor de aanwas voor de melkproductie. Dit zijn de gespeende vrouwelijke kalveren en de fokstieren bestemd voor aanwas voor de melkproductie.

A 4

Diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden

Dit zijn de kalveren vanuit de melkrundveehouderij (de witvlees- en rosékalveren) bestemd voor de vleesproductie (dus niet bestemd voor de aanwas van de melkproductie). Dit zijn niet de kalveren van de zoogkoeien, want die tellen tot spenen bij de zoogkoeien en vallen daarna onder de diercategorie  A 6.

A 6

Diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)

Dit zijn de dieren vanaf spenen (A 2) voor roodvleesproductie en dieren voor aanwas (fokstieren en zoogkoeien voor roodvleesproductie).

A 7

Diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar

Dit zijn onder andere alle fokstieren en vleesvee vanaf 2 jaar, niet zijnde de zoogkoeien.

De ongespeende kalveren bij de melk- en kalfkoeien en bij de zoogkoeien horen bij de koeien en hoeven niet apart geteld te worden.