Wijziging Rav 1 juni 2021

Op 1 juni 2021 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd (Staatscourant 2021, nr. IENW/BSK-2021/128399). Deze regeling is op 2 juni 2021 in werking getreden.

Wijziging bijlage 1

Bijlage 1 van de Rav is op een aantal punten gewijzigd:

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1)

  • de stalbeschrijvingen voor melkvee zijn aangepast. Het is nu duidelijker hoe de systemen moeten worden gebruikt en onderhouden.
    De beschrijvingen A 1.5 tot en met A 1.35 zijn gewijzigd. De bijbehorende  BWL-nummers staan op de pagina emissiefactoren Hoofdcategorie A: Rundvee .
  • nieuw stalsysteem met een voorlopige emissiefactor opgenomen, Ligboxenstal met urine-opvangstation (BWL 2021.05).

Vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking (D 3)

  • in BWL 2004.05.V5 verwijzing naar Groen-labelcodering gecorrigeerd. Heeft geen invloed op het gebruik van het systeem.

Opfokhennen en hanen van legrassen, jonger dan 18 weken (E 1)

  • BWL 2011.13.V6 kan ook worden toegepast bij deze diercategorie.

Pluimvee (E, F, G)

  • 2 nieuwe chemische luchtwassystemen opgenomen (BWL 2021.03 en BWL 20021.04)
  • stoffilters en warmtewisselaars kunnen nu ook op deelstromen worden ingezet. In de systeembeschrijvingen BWL 2021.01 en BWL 2021.02 is dit beschreven.
  • de fijnstoftechnieken, BWL 2009.19.V3, BWL 2010.29.V3 en BWL 2011.01.V1, kunnen nu op deelstromen worden ingezet. De systeembeschrijvingen zijn hierop aangepast.

De aangepaste systeembeschrijvingen staan op de pagina stalbeschrijvingen.