Rav-wijziging 1 oktober 2021

Op 1 oktober 2021 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd (Staatscourant 2021, nr. IENW/BSK-2021/40346). Deze regeling is op 2 oktober 2021 in werking getreden.

Wijziging bijlage 1

Bijlage 1 van de Rav is op een aantal punten gewijzigd:

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1)

  • Er zijn drie nieuwe stalsystemen met een voorlopige emissiefactor opgenomen (BWL 2021.06 , BWL 2021.07, BWL 2021.08).
    Systeembeschrijvingen met een voorlopige emissiefactor zijn  alleen beschikbaar voor het bevoegd gezag. Veehouders die systemen met een voorlopige emissiefactor willen toepassen, adviesbureaus en anderen, kunnen deze beschrijvingen opvragen bij de leverancier van het systeem.

Algemeen

  • Vier systeembeschrijvingen zijn aangepast  zonder gevolgen voor de emissiefactor: BWL 2005.06.V4, BWL 2007.09.V4, BWL 2010.02.V7 en BWL 2020.03.V3. De aangepaste systeembeschrijvingen staan op de pagina stalbeschrijvingen.
  • De verwijzingen in de opschriften van bijlage 2 en 3 zijn aangepast omdat bij een eerdere wijziging van de Rav een artikellid is ingevoegd in artikel 2.