Wijzigingen Rav 11 april 2017

Op 11 april 2017 is een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2017, nr. 420218). Deze regeling is op 12 april 2017 in werking getreden.

Bijlage 1 van de Rav is op de volgende punten gewijzigd:

  • Bij een aantal huisvestingssystemen voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar is een definitieve emissiefactor vastgesteld
  • Bij een aantal categorieën zijn de beschrijvingen van de huisvestingssystemen aangepast
  • Bij legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen is een nieuw huisvestingssysteem opgenomen
  • Een aantal eindnoten zijn aangepast en eindnoot 28 is toegevoegd om een voorlopige emissiefactor te kunnen handhaven
  • Tot slot zijn een aantal verwijzingen in stalbeschrijvingen aangepast