Wijziging Rav 11 februari 2011

Op 11 februari 2011 is een wijziging van de Regeling Ammoniak en Veehouderij (Rav) gepubliceerd (Staatscourant 2011 nr. 2435 (pdf, 1.4 MB)).

Met deze wijziging is een aantal nieuwe stalsystemen aan de Rav toegevoegd en zijn bestaande stalbeschrijvingen geupdate.

Naast de Rav zijn in dezelfde Staatscourant Beleidsregels voor voorlopige emissiefactoren gepubliceerd. Hiermee kan de minister voorlopige emissiefactoren vaststellen voor stalsystemen waarvoor nog geen definitieve emissiefactor bekend is.