Wijziging Rav 24 oktober 2012

Op 24 oktober 2012 is de wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij in Staatscourant 2012, nr 21301 gepubliceerd.

De belangrijkste wijzigingen zijn wijzingen in bijlage 1 van de Rav:

  • Opname van een aantal nieuwe huisvestingssystemen voor melkrundveehouderijen
  • Opname van een nieuw systeem voor de reductie van fijnstof
  • Aanpassing van het systeemnummer van een aantal huisvestingssystemen het vanwege actualisering van de systeembeschrijvingen

Verder zijn alle acht gecombineerde luchtwassers voor de hoofdcategorie varkens nu ook beschikbaar voor de diercategorie vleeskalveren.