Wijziging Rav 29 juni 2010

Op 29 juni 2010 is een wijziging van de Regeling Ammoniak en Veehouderij (Rav) gepubliceerd (Staatscourant 2010 nr. 9996 (pdf, 1.3 MB)).

Met deze wijziging zijn een aantal stalsystemen aan de Rav toegevoegd. Hierbij is een nieuwe categorie geïntroduceerd, namelijk 'additionele technieken' bij varkens. Het systeem met drijvende ballen is hierin opgenomen.

Daarnaast zijn alle eindnoten in verband met de hanteerbaarheid aan de huisvestingssystemen gekoppeld. Verder staat in deze bijlage een groot aantal wijzigingen, die voorvloeien uit de actualisering van systeembeschrijvingen. Vele BB nummers hebben daarmee een BWL nummer gekregen. In de toelichting is een omrekentabel te vinden.