Wijziging Rav 8 juni 2015

Op 8 juni 2015 is de wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij in Staatscourant 2015, nr. 15020 gepubliceerd.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen van de Rav zijn:

  • Het opnemen van een nieuw huisvestingssysteem voor opfokhennen en een nieuw biologisch luchtwassysteem
  • Het opnemen van twee nieuwe technieken voor de reductie van fijnstof
  • Het aanpassen het systeemnummer van een aantal huisvestingssystemen vanwege actualisering van de systeembeschrijvingen
  • Het opnemen van een nieuwe bijlage (bijlage 2), waarin voer- en managementmaatregelen zijn vermeld (PAS-maatregelen)
  • Het opnemen van een nieuwe bijlage (bijlage 3), voor het berekenen van het reductiepercentage bij het combineren van maatregelen uit bijlage 2