Rav-wijziging 30 juni 2020

Op 30 juni 2020 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2020, 33503). Deze regeling treedt op 1 juli 2020 in werking.

Wijziging bijlage 1

Bijlage 1 van de Rav is op een aantal punten gewijzigd:

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1)

Voor het huisvestingssysteem BWL 2013.05.V4 (A 1.24) is een definitieve emissiefactor vastgesteld.

Varkens (D)

Voor het Biofilter, 70% ammoniakreductie (BWL 2020.06) is een voorlopige emissiefactor vastgesteld. Dit systeem kan gebruikt worden bij de diercategorieën D 1.1, D 1.2, D 1.3, D 2 en D 3.

(Groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken (E 3)

Bij BWL 2017.01.V2 is een typefout hersteld.

Additionele technieken voor emissiereductie van fijn stof (en ammoniak)

Bij E 7, F 6 en G 4 zijn technieken  voor de reductie van fijnstof opgenomen. Deze technieken zijn op 13  maart 2020 toegevoegd aan de fijnstoflijst.