Stoppers

Actieplan ammoniak

Het Actieplan ammoniak was landelijk gedoogbeleid bij het Besluit emissiearme huisvesting (Beh). Bedrijven die op termijn wilden stoppen, konden tot 1 januari 2020 de stoppersregeling gebruiken om te voldoen aan het Beh. Pluimvee- en varkenshouderijen moeten per 1 januari 2020 voldoen aan de maximale emissiewaarde van het Beh voor ammoniak. Of ze moeten zijn gestopt met de intensieve veetak die niet voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting.

Meldingsplicht voor stoppers

Acties die stoppende bedrijven moeten nemen richting het bevoegd gezag.

Doorstart intensieve tak

Aandachtspunten bij het alsnog voortzetten van een intensieve veehouderijtak.

Opslag mest

Regels voor het opslaan van mest in mestkelders van stallen die niet meer in gebruik zijn.

Aandachtspunten sloop

Regelgeving die van belang is bij het slopen van stallen.

Toezicht stoppers

Overzicht aandachtspunten bij toezicht op stoppende bedrijven.

Historie

Belangrijke documenten voor de uitvoering van het Actieplan ammoniak en de stoppersmaatregelen.