Doorstart intensieve tak

De Stoppersregeling was speciaal voor bedrijven die wilden stoppen met hun intensieve veehouderijtak die niet voldeed aan het Besluit emissiearme huisvesting (Beh). Als een veehouder door gaat met de intensieve varkens- of pluimveetak, dan moet het bedrijf vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de eisen uit het Besluit emissiearme huisvesting.

Eisen aan de stallen

Het bevoegd gezag kan handhaven op de bepalingen uit het Besluit emissiearme huisvesting met last onder dwangsom of bestuursdwang. In een stal moeten emissiearme technieken aanwezig zijn en de veehouder moet ze ook gebruiken. Hij mag geen varkens en pluimvee in stallen houden zonder emissiearme techniek.

In de meeste gevallen is een melding Activiteitenbesluit verplicht bij het veranderen van een stal.

Intern salderen

Met intern salderen is het mogelijk om te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. Door een emissiearme stal te bouwen kan een veehouder voldoen aan het Beh. Een emissiearme stal die nog gebouwd moet worden, telt niet mee om te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting.