Alle stukken en data van het Actieplan ammoniak bij elkaar

Avondlucht boven Den Haag ©haagsepraatjes.nlHieronder staan belangrijke documenten en mijlpalen van het Actieplan Ammoniak.

Het oorspronkelijke Actieplan ammoniak stamt uit 2009. Sindsdien is het verscheidene malen aangepast, bijvoorbeeld de termijnen. Alle wijzigingen en termijnen vindt u hieronder.

De belangrijkste maatregelen die stoppers konden toepassen worden uitgelegd op de pagina over de stoppersmaatregelen.

14 juli 2009

1 december 2009

maart 2010

16 maart 2010

 • Brief aan Tweede Kamer over verlenging termijn stoppers van 2016 naar 2020 (laatste paragraaf). Geldt voor de categorie C2.

1 april 2010

 • Deadline voor indienen Bedrijfsontwikkelplan (BOP) door veehouders.

december 2010

 • Publicatie op infomil.nl: 2020 is ook van toepassing voor stoppende pluimveetakken. Geldt voor de categorie C2.

17 december 2010

 • Brief aan Tweede Kamer over verlenging termijn indienen vergunningaanvraag naar 1 juli 2011. Dit op verzoek van bedrijfsadviseurs. Deze verlenging heeft geen effect op realisatietermijnen van emissiearme maatregelen. Geldt voor de categorie B2.

3 mei 2011

29 juni 2011

1 januari en 1 juli 2012

 • Uiterlijke deadline alle varianten categorie A1 en A2 (bedrijven met een vergunning die al voldoet aan het Besluit huisvesting) om emissiearme maatregelen te realiseren.

2 juli 2012

 • Brief aan Tweede Kamer over verlenging termijnen Actieplan ammoniak naar 1 januari 2014 vanwege nogmaals een uitstel van het Activiteitenbesluit. Geldt vooral voor bedrijven in de categorie B2 die onder het Activiteitenbesluit gaan vallen.

21 december 2012

 • Publicatie maatregelen stoppers en kennisgevingsformulier

1 januari 2013

 • Deadline voor alle bedrijven die niet onder het Activiteitenbesluit vallen, om maatregelen te realiseren.
 • Inwerkingtreding Activiteitenbesluit. Vanaf nu kunnen de bedrijven met uitstel een melding indienen met daarin de benodigde emissiearme maatregelen.
 • Stoppers die geen alternatieve maatregelen willen nemen, moeten nu stoppen.

1 april 2013

 • Deadline voor de stoppers om stoppersmaatregelen te realiseren.

1 januari 2014

 • Deadline doorgaande bedrijven (B2) die onder het Activiteitenbesluit vallen om maatregelen te realiseren.

21 juli 2014

 • Wijziging meldingsvereisten voor stoppers in het gedoogbeleid.

12 mei 2015

 • Update stoppersdocumenten naar aanleiding van aangekondigde wijziging Besluit huisvesting en emissiewaarden in Regeling ammoniak en veehouderij.

1 januari 2020

 • Alle stoppers moeten zijn gestopt met hun intensieve varkens- of pluimveetak.