Hoe bereken ik de reductie bij combinatie van voer- en technische stoppersmaatregelen?

Vraag

Welke reductiepercentages gelden bij het combineren van de voermaatregelen en technische maatregelen (beide stoppersmaatregelen)?

Antwoord

Voor het berekenen van de combinaties van alternatieve voermaatregelen en alternatieve technische maatregelen zijn reductiepercentages vastgesteld:

Voorwaarden van het combineren stoppersmaatregelen

Het combineren van deze stoppersmaatregelen mag niet altijd. Er gelden drie voorwaarden:

 1. Het combineren van maatregelen kan alleen binnen dezelfde diercategorie. Dus binnen de diercategorie leghennen óf binnen de diercategorie ouderdieren van vleeskuikens óf binnen de diercategorie vleeskuikens.
 2. Het combineren van de voedingsmaatregelen met hetzelfde effect is niet logisch. In de tabellen zijn alleen combinaties van maatregelen opgenomen, die logisch zijn.
  Voorbeeld: voermaatregel AAV 2012.20 gaat over het verlagen van het eiwitgehalte van het voer met 20 g/kg + aminozuren. De voermaatregel AAV 2012.21 gaat over verfijning van de fasevoeding. Beide zijn gericht op het verlagen van het eiwitgehalte. Hiervoor is geen reductiepercentage opgenomen.
 3. Het is niet de bedoeling om zelf reductiepercentages te gaan berekenen. In het overzicht zijn de combinaties voor u berekend, die mogelijk en logisch zijn. Als er geen percentage staat, dan is zo'n combinatie niet mogelijk of niet logisch.

Achtergrond

Hoe zijn de reductiepercentages in de overzichten tot stand gekomen? Dat verschilt voor varkens en pluimvee.

Varkens

In een varkensstal zijn er twee bronnen voor ammoniak: de vloer en de mestkelder. Maatregelen die invloed hebben op de emissies vanuit de mestkelder, zullen de vloeremissies niet beïnvloeden en andersom.

Maatregelen die inwerken op verschillende bronnen (vloer en kelder), hebben een groter gecombineerd effect, dan maatregelen die op dezelfde bron inwerken. Hiermee is rekening gehouden.

De verhouding tussen de vloer- en kelderemissie vindt u in het tabblad 'Vloer_kelder' van het overzicht varkens. De getallen geven de verhouding weer tot de totale emissie.

Voor de verschillende varkenscategorieën zijn verschillende bladen gemaakt. Elke categorie heeft 1 blad met 2 gecombineerde maatregelen ('_2x') en 1 blad met 3 gecombineerde maatregelen ('_3x').

Het effect van twee gecombineerde maatregelen is als volgt berekend:

1-(aandeel_vloer*(1-reductie_vloer_M1)*(1-reductie_vloer_M2)+aandeel_kelder*(1-reductie_kelder_M1)*(1-reductie_kelder_M2))

Daarin is:

 • aandeel_vloer = aandeel van totale emissie afkomstig van de vloer
 • aandeel_kelder = aandeel van totale emissie afkomstig uit de mestkelder
 • reductie_vloer_M1 = emissiereductie vanaf de vloer door maatregel 1
 • reductie_vloer_M2 = emissiereductie vanaf de vloer door maatregel 2
 • reductie_kelder_M1 = emissiereductie uit de mestkelder door maatregel 1
 • reductie_kelder_M2 = emissiereductie uit de mestkelder door maatregel 2

Het effect van drie gecombineerde maatregelen is als volgt berekend:

1-(aandeel_vloer*(1-reductie_vloer_M1)*(1-reductie_vloer_M2)*(1-reductie_vloer_M3)+aandeel_kelder*(1-reductie_kelder_M1)*(1-reductie_kelder_M2)*(1-reductie_kelder_M3))

Daarin is:

 • reductie_vloer_M3 = emissiereductie vanaf de vloer door maatregel 3
 • reductie_kelder_M3 = emissiereductie uit de mestkelder door maatregel 3

Alle reductiepercentages zijn afgerond op een veelvoud van 5%

Voorbeeld berekening vleesvarkens

AAV 2012.01 + AAV 2012.09 + AAV 2012.10

1-(aandeel vloer*(1-reductie_vloer_M1)*(1-reductie_vloer_M2)*(1-reductie_vloer_M3)+aandeel kelder*(1-reductie_kelder_M1)*(1-reductie_kelder_M2)*(1-reductie_kelder_M3))

1-(0,3*(1-0,15)*(1-0,33)*(1-0,0) + 0,7*(1-0,15)*(1-0,0)*(1-1)=

1-(0,3*0,85*0,67* 1 + 0,7*0,85*1*0) = 1- (0,17085 + 0,0)= 1- 0,17085 = 0,82915 =0,83 = afgerond 85 %.

Pluimvee

Dit gecombineerde effect is berekend met de volgende formule:

1 - ((1 - red_M1)*(1 - red_M2))

red_M1 = het reductiepercentage van maatregel 1

red_M2 = het reductiepercentage van maatregel 2

Ook hier zijn alle reductiepercentages afgerond op een veelvoud van 5%.

Voorbeeld berekening pluimvee

AAV 2012.20 (25 % reductie) gecombineerd met AAV 2012.23 (40%):

1 - ((1 - 0,25)*(1-0,40)) = 1- (0,75 * 0,6) = 1 - 0,45 = 0,55 = 55%