Handreiking over de Wet ammoniak en veehouderij

Handreiking Ammoniak en veehouderj U vindt in de Handreiking Ammoniak en Veehouderij (pdf, 1.2 MB) uitleg over de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) Het gaat om de toetsing van ammoniakemissie van dierenverblijven bij de omgevingsvergunning milieu.

In 2002 is de Handreiking opgesteld bij inwerkingtreding van de Wav. De Wav verving de Interimwet ammoniak en veehouderij.

InfoMil heeft de Handreiking opgesteld, in samenwerking met het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De De Handreiking is sindsdien niet aangepast, hoewel de Wav een paar keer is gewijzigd. Daarom is de handreiking op een aantal punten verouderd. Maar desondanks is hij nog goed bruikbaar.

De handreiking is in eerste instantie bestemd voor medewerkers van gemeenten die met de Wet ammoniak en veehouderij te maken hebben. Maar ook medewerkers van provincies en andere overheden, en adviseurs in de agrarische sector kunnen er hun voordeel mee doen.