Vragen en antwoorden over de Wet ammoniak en veehouderij

Hieronder staan vragen en antwoorden over de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). In paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit staan voorschriften voor ammnoniak van dierenverblijven. Deze voorschriften komen inhoudelijk overeen met de artikelen uit de Wav.