Overzicht van wijzigingen in het vroegere Besluit glastuinbouwbedrijven milieubeheer

Het -inmiddels vervallen- Besluit glastuinbouw is sinds inwerkingtreding een aantal maal gewijzigd. Hier staan deze wijzigingen opgesomd.

Aan het werk in de kasOverzicht van wijzigingen

Op 1 januari 2013 is het Besluit glastuinbouw vervallen met inwerkingtreding van het gewijzigde Activiteitenbesluit.