F03.96.0198 s Gravenzande

Onderwerp: Besluit akkerbouwbedrijven, afstandsmeting

Inleiding:
De vraag is of het bedrijf onder het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer valt. Ingevolge artikel 1, tweede lid onder b, sub 2 van het Besluit akkerbouwbedrijven dient, indien in het bedrijf bedrijfsmatig dieren worden gehouden, een afstand van minimaal 25 meter tot woningen van derden in acht te worden genomen. Op 15 meter van een dergelijke woning is een schuur van het bedrijf gelegen waarin producten worden opgeslagen en werktuigen worden gestald.

Voorzitter:
Deze schuur moet naar het oordeel van de Voorzitter worden aangemerkt als een bedrijfsmatig onderdeel. Dat het vee op grotere afstand (33 meter) wordt gehouden is niet bepalend. De inrichting valt niet onder het Besluit akkerbouwbedrijven.

Datum uitspraak:
1 april 1996
Zaaknummer:
F03.96.0198
Vindplaats:
AB Kort 1996/286
Instantie:
gemeente