200305506/1 Geldermalsen

Onderwerp: Werkingssfeer Besluit akkerbouwbedrijven, hoofdzaakcriterium
 
Inleiding:

In het bedrijf worden rozen gezaaid en gekweekt. De rozen worden op een ander terrein van de inrichting opgepot, in containervelden uitgestald, verzorgd en verkocht aan derden.
Appellanten hebben aangevoerd dat activiteiten worden verricht zonder dat daarvoor een milieuvergunning is verleend. Volgens hen is het besluit akkerbouwbedrijven door deze verkoop van rozen, niet op de inrichting van toepassing.

Afdeling:
De enkele omstandigheid dat detailhandel in de inrichting plaatsvindt, betekent niet dat het bedrijf om die reden niet in hoofdzaak bestemd kan zijn voor activiteiten, genoemd in artikel 1, aanhef en onder a, van het Besluit.
De Afdeling stelt vast dat detailhandel in tuinbouwproducten in het verlengde ligt van het verbouwen van tuinbouwproducten. In dit geval is niet gebleken dat de omvang van de detailhandelactiviteiten zodanig is dat het bedrijf niet geacht kan worden in hoofdzaak bestemd te zijn voor het verbouwen van tuinbouwproducten op of in de open grond. In de inrichting vindt geen bewaring van land- en tuinbouwproducten plaats die niet uitsluitend of in hoofdzaak afkomstig zijn van het eigen bedrijf. Ook is niet is gebleken dat één van de andere criteria van artikel 1, aanhef en onder a, sub 1 tot en met 23, ertoe leidt dat het Besluit niet van toepassing is.

Datum uitspraak:
28 januari 2004
Zaaknummer:
200305506/1 Geldermalsen
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl
Instantie:
gemeente