Wat regelde het Besluit glastuinbouw over assimilatiebelichting?

Vraag

Wat regelde het voormalige Besluit glastuinbouw over assimilatiebelichting?

Antwoord

Het -inmiddels vervallen- Besluit glastuinbouw stond assimilatiebelichting toe, op voorwaarde dat men voldeed aan de voorschriften van het besluit.

Assimilatiebelichting was in het Besluit glastuinbouw (in bijlage II, onder A) omschreven als:

kunstmatige belichting van gewassen gericht op de beïnvloeding van het groeiproces van gewassen, waarvan het geïnstalleerd elektrisch vermogen op enig moment meer bedraagt dan 20 Watt/m² teeltoppervlak.

Met teeltoppervlak werd bedoeld:

het totale oppervlakte van de kas waarin de gewassen worden geteeld, inclusief rij- en looppaden en de oppervlakte van andere teeltlagen, indien in meerdere lagen wordt geteeld.

Het ging niet om het netto teeltoppervlak (daar waar gewas staat, dat moet worden belicht) maar om het bruto oppervlakte van de kassen. Het oppervlakte aan bedrijfsruimte en het ketelhuis vielen daarbuiten (zie blz. 153 van de Nota van Toelichting (pdf, 489 kB) ).

Daarmee waren dus niet alle vormen van belichting assimilatiebelichting

Voorschriften

De voorschriften stonden in paragraaf 1.5 van het voormalige Besluit glastuinbouw. Darbij gold overgangsrecht voor bestaande bedrijven.

Meetprotocol

Het meetprotocol "Protocol vaststelling reductie uitstraling (pdf, 1.8 MB)" was opgesteld om na te kunnen gaan of de reductie van de lichtuitstraling van een glastuinbouwbedrijf met assimilatiebelichting voldeed aan de eisen. In de handhavingspraktijk werd vooral gekeken of de schermen dicht waren. De ondernemer moest een certificaat bij zijn schermdoek kunnen overleggen om aan te kunnen tonen wat de lichtdichtheid van het doek was.