Wat betekent het aantal dieren dat "aanwezig mocht zijn" van artikel 4 Besluit landbouw?

Vraag

Wat bedoelde het (inmiddels vervallen) Besluit landbouw met de woorden: het aantal dieren dat "aanwezig mocht zijn"?

Antwoord

De woorden: het aantal dieren dat "aanwezig mocht zijn" betekenden:

het aantal dieren dat een bedrijf mocht houden, om nog binnen de werkingssfeercriteria van het Besluit landbouw te vallen.

Deze zinsnede stond in artikel 4 lid 1 van het Besluit landbouw. Op grond van dat lid was het Besluit landbouw alleen van toepassing op bedrijven in een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter rondom, als de inrichting iwas s opgericht voor 1 januari 2002 en het aantal gehouden landbouwhuisdieren van een of meer diercategorieën niet hoger was dan op 31 december 2001 in de veehouderij aanwezig mocht zijn. Bij een AMvB-bedrijf werd het aantal dieren dat aanwezig mocht zijn, bepaald door de inhoud van de AMvB, zoals die op dat moment luidde.

Het aantal dieren was niet altijd het aantal gemelde dieren of het aantal dieren dat feitelijk aanwezig was. Een hulpmiddel (ook nu nog), zijn de oude meldingsformulieren:

Een bedrijf dat na inwerkingtreding van het Besluit landbouw meer dieren hield dan dat het eerder mocht houden onder bijvoorbeeld het Besluit melkrundvee, viel dus niet onder het Besluit landbouw.

Als een bedrijf al vóór inwerkingtreding van het Besluit landbouw meer dieren hield dan het mocht onder bijvoorbeeld het Besluit melkrundvee, viel overigens op dat moment ook al niet onder het Besluit melkrundvee. De veehouder had al een vergunning moeten aanvragen.


Zie ook