Mochten zorgactiviteiten onder het Besluit landbouw?

Vraag

Vielen zorgactiviteiten, bijvoorbeeld een zorgboerderij of een tuinbouwbedrijf waar mensen therapeutisch werk verrichten, onder het (inmiddels vervallen) Besluit landbouw?

Antwoord

Ja, zorgactiviteiten waren mogelijk onder het Besluit landbouw. Het bedrijf werd daardoor niet vergunningplichtig.

Maar wel op voorwaarde dat de hoofdactiviteiten het houden van dieren of het telen van gewassen in de open grond bleven, en het enige verschil was dat de werkzaamheden door meer mensen worden verricht, dan normaal gesproken nodig.

Het gegeven dat er meer mensen aan het werk waren, deed niets af aan de activiteiten die werden verricht. De zorgactiviteiten mochten echter niet zo'n omvang hebben, dat de inrichting niet meer in hoofdzaak bestemd is voor het houden van dieren of het telen van gewassen.

Als deze mensen ook nog allerlei andere niet-agrarische activiteiten verrichtten, dan was wel vereist dat het nog om kleinschalige nevenactiviteiten ging. Kleinschalige nevenactiviteiten waren toegestaan.


Zie ook