Wat eiste het Besluit landbouw voor ammoniakemissie van dieren?

Vraag

Wat eiste het (inmiddels vervallen) Besluit landbouw voor ammoniak uit dierenverblijven? Wat betekende het Besluit huisvesting daarin?

Antwoord

Voorschrift 2.8.1 van het (inmiddels vervallen) Besluit landbouw gaf de eisen.

Als er landbouwhuisdieren waren van een categorie waarvoor in het Besluit huisvesting een maximale emissiewaarde gaf, moesten die dieren in huisvestingssystemen staan die voldeden aan het Besluit huisvesting.

Hiermee was geregeld dat het Besluit huisvesting van toepassing op die bedrijven die onder het Besluit landbouw vielen.


Zie ook