Hoeveel schapen mochten onder het Besluit landbouw?

Vraag

Hoeveel schapen mocht een veehouder houden om nog onder het -inmiddels vervallen- Besluit landbouw te vallen?

Antwoord

Dat stond in artikel 3 lid 1 onder a van het (vervallen) Besluit landbouw.

Schapen zijn dieren die konden worden omgerekend naar mestvarkeneenheden. In artikel 3 lid 1 onder a van het Besluit stond dat er maximaal 50 mestvarkeneenheden mochten worden gehouden in de inrichting. Daarbij werden niet meegerekend ten hoogste 50 schapen die gedurende de aflamperiode in de inrichting werden gehouden.

Een mestvarkeneenheid was een rekeneenheid voor geuremissie, zoals bedoeld in de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996.

Voor schapen stelde de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996 een omrekenfactor vast waarmee het aantal mestvarkeneenheden kon worden vastgesteld. Eén mestvarkeneenheid kwam overeen met 3 schapen.

Om nog te kunnen vallen onder het Besluit landbouw, konden er dus maximaal 200 schapen worden gehouden - ervan uitgaande dat minimaal 50 schapen alleen tijdens de aflamperiode in de inrichting aanwezig waren.


Zie ook