Hoe ging het Besluit landbouw om met zeer kwetsbaar gebied?

Vraag

Hoe hield het -inmiddels vervallen- Besluit landbouw rekening met de afstand tussen een bedrijf en een zeer kwetsbaar gebied?

Antwoord

Het (inmiddels vervallen) Besluit landbouw was afgestemd op het systeem van de Wet ammoniak en veehouderij.

Opgericht op of na 1 januari 2002

Een veehouderij, opgericht op of na 1 januari 2002 waarvan een dierenverblijf (deels) lag in een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter eromheen, viel buiten de werkingssfeer van het Besluit landbouw. Zo'n veehouderij moest een omgevingsvergunning milieu (voorheen een milieuvergunning) hebben.

Opgericht vóór 1 januari 2002

Datzelfde gold ook voor een veehouderij, opgericht vóór 1 januari 2002 waarvan een dierenverblijf (deels) in een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter eromheen lag, maar dan alleen in het volgende geval. Namelijk als het aantal dieren van één of meer diercategorieën hoger was dan op 31 december 2001 aanwezig mocht zijn op grond van een agrarische AMvB of een milieuvergunning.

Voor deze bedrijven was het aantal landbouwhuisdieren dat rechtmatig gehouden werd of vergund was op 31 december 2001 dus bepalend.

Kortom: ook bedrijven op minder dan 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied en opgericht vóór 1 januari 2002, vielen onder het Besluit landbouw. Tenminste als ze niet meer dieren hadden dan ze mochten hebben 31 december 2001.

Dit alles stond in artikel 4 van het Besluit landbouw.


Zie ook