Wanneer verviel een milieuvergunning onder het Besluit landbouw?

Vraag

Wat gebeurde er met de omgevingsvergunning milieu, als een agrarïer minder dieren ging houden? En zijn bedrijf daardoor onder het toenmalige Besluit landbouw kwam te vallen?

Antwoord

Het Besluit besluit landbouw werd dan van rechtswege (automatisch dus) van toepassing. Of de omgevingsvergunning milieu verviel, hing van de situatie af:

  • De omgevingsvergunning bleef bestaan, als de inrichting door het wijzigen van activiteiten onder het Besluit landbouw was komen te vallen. Zolang de omgevingsvergunning niet was ingetrokken, bestond het recht om de vergunde en vergunningplichtige activiteiten weer uit te voeren. Dit wordt ook wel de slapende vergunning genoemd.
  • Als de inrichting zoals vergund, door een wijziging van regelgeving onder de werking van het Besluit landbouw kwam te vallen, dan verviel de omgevingsvergunning milieu wel van rechtswege. Bijvoorbeeld door het inwerkingtreding van het Besluit landbouw op 1 december 2006 of door de wijziging van het Besluit landbouw op 1 oktober 2009.

Dit heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald, zie onder andere de uitspraken 29 oktober 2008 nr. 200802355/1 en 28 januari 2009 nrs. 200707588/1 en 200707589/1.

In eerdere jurisprudentie was het standpunt nog dat als een besluit feitelijk op de inrichting van toepassing is geworden, de vergunning op dat moment ook van rechtswege vervallen is. Deze vergunning hoefde niet meer actief ingetrokken te worden (ABRvS 28 februari 2000, nr. E03.98.0508).

Zie ook Wanneer vervalt de omgevingsvergunning milieu als een bedrijf niet meer vergunningplichtig is?