Aanvraag stalbeschrijving

Met dit formulier kunt u een beschrijving aanvragen van een eerdere versie van een stalsysteem met een definitieve emissiefactor. Deze beschrijving is voor iedereen beschikbaar.

Vertegenwoordigers van het bevoegd gezag kunnen met dit formulier een beschrijving aanvragen van een stalsysteem met een voorlopige emissiefactor. Op verzoek van de ontwikkelaars van huisvestingssystemen, zijn de stalbeschrijvingen van systemen met een voorlopige emissiefactor alleen voor het bevoegd gezag beschikbaar. Veehouders die systemen met een voorlopige emissiefactor willen toepassen, adviesbureaus en anderen, kunnen deze beschrijvingen opvragen bij de leverancier van het systeem.