Aanvraag stalbeschrijving

Met dit formulier kunt u een beschrijving aanvragen van een eerdere versie van een stalsysteem met een definitieve emissiefactor. Deze zijn voor iedereen beschikbaar.

Vertegenwoordigers van het bevoegd gezag kunnen met dit formulier een beschrijving aanvragen van een stalsysteem met een voorlopige emissiefactor. Veehouders die deze systemen willen toepassen, adviesbureaus en anderen kunnen deze beschrijvingen opvragen bij de leverancier van het systeem.