D 1.1 diercategorie biggenopfok (gespeende biggen)

In de tabel op deze pagina staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. De emissiefactor is inclusief de emissie van de mest, die is opgeslagen in het dierenverblijf.

Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Rav staan niet onderaan deze pagina. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.

De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijnstof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.

Emissiefactoren: ammoniak, geur en fijnstof

categorie

ammoniaka) geurb) fijnstofc)
D 1.1.1 vlakke gecoate keldervloer met tandheugelschuifsysteem (Groen Label BB 93.03.001V1) 0,20 5,4 56
D 1.1.2 spoelgotensysteem met dunne mest en gedeeltelijk roostervloer (Groen Label BB 94.06.021V3, BB 94.06.021V1/A 97.01.049V1) 0,24 7,8 74
D 1.1.3 mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem (BWL 2006.07.V2) 0,15 5,4 56
D 1.1.4 ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal
D 1.1.4.1 oppervlak mestkanaal maximaal 0,13 m2 per big (Groen Label BB 96.03.033V2) 0,26 5,4 74
D 1.1.4.2 oppervlak mestkanaal maximaal 0,19 m2 per big (BWL 2001.14) 0,33 7,8 74
D 1.1.5 halfrooster met verkleind mestoppervlak (max. 60% van het totale hokoppervlak bestaat uit een roostervloer) (BWL 2001.16.V1) 0,39 7,8 74
D 1.1.6 mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof
(Groen Label (volledig roostervloer) BB 96.04.038V2)
0,18 7,8 56
D 1.1.7 mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof (Groen Label (gedeeltelijk roostervloer) BB 96.04.038V2) 0,25 7,8 74
D 1.1.8 gescheiden afvoer van mest en urine door middel van hellende mestband (Groen Label BB 96.06.040V1) 0,23 5,4 74
D 1.1.9 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 75% fijnstofemissiereductie (BWL 2006.02.V7, BWL 2007.03.V9, BWL 2008.05.V7, BWL 2010.27.V7, BWL 2011.11.V6, BWL 2011.12.V6, BWL 2013.02.V5) 3 0,21 4,3 d) 19
D 1.1.9 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2004.01.V8, BWL 2008.01.V7, BWL 2008.02.V7, BWL 2008.03.V7, BWL 2008.04.V7, BWL 2008.12.V7, BWL 2009.13.V7, BWL 2009.20.V6, BWL 2009.21.V5, BWL 2010.28.V7, BWL 2015.04.V5) 3 0,21 4,3 d) 30
D 1.1.10 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereducten en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2004.02.V6, BWL 2005.01.V8, BWL 2006.04.V5, BWL 2006.05.V6, BWL 2008.06.V7, BWL 2008.07.V5, BWL 2009.01.V6, BWL 2010.25.V4, BWL 2011.14.V5, BWL 2014.01.V4) 3 0,21 5,5 e) 48
D 1.1.11 koeldeksysteem (150% koeloppervlak) (BWL 2010.12.V3) 0,17 5,4 56
D 1.1.12 opfokhok met schuine putwand
D 1.1.12.1 emitterend mestoppervlak maximaal 0,07 m2 per big, ongeacht groepsgrootte (BWL 2001.13.V2) 0,17 5,4 74
met spoelgoten 0,17 7,8 74
D 1.1.12.2 emitterend mestoppervlak groter dan 0,07 m2 per big, maar kleiner dan 0,10 m2, en in kleine groepen, tot 30 biggen, gehuisvest (BWL 2004.06.V2) 0,21 5,4 74
met spoelgoten 0,21 7,8 74
D 1.1.12.3 emitterend mestoppervlak groter dan 0,07 m2 per big, maar kleiner dan 0,10 m2, in grote groepen, vanaf 30 biggen, gehuisvest (Groen Label BB 99.06.072/A 99.11.080; BB 99.06.072/A 99.11.082) (BWL 2010.04.V3) 0,18 5,4 74
spoelgoten 0,18 7,8 74
D 1.1.13

volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m2 (BWL 2010.05.V1)

0,20 5,4 56
D 1.1.14 chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2007.05.V7, BWL 2008.08.V6, BWL 2008.09.V6, BWL 2010.26.V5) 3 0,03 5,5 e) 48
D 1.1.15 luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch
D 1.1.15.1 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V7) 3 0,10 5,5 e) 15
D 1.1.15.2 gecombineerd luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2006.15.V8) 3 0,21 5,5 e) 15
D 1.1.15.3

gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01.V8) 3

0,10 5,5 e) 15
D 1.1.15.4 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser
(BWL 2007.02.V7, BWL 2010.02.V7) 3
0,10 4,3 d) 15
gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V5) 3 0,10 4,3 d) 15
D 1.1.15.5 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V5) 3 0,10 4,3 d) 15
D 1.1.15.6 gecombineerd luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (BWL 2011.08.V5) 3 0,07 4,3 d) 15
D 1.1.16 biologisch luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2012.07.V5) 3 0,10 4,3 d) 30
D 1.1.17 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2013.08.V3) 3 0,07 5,5 e) 48
D 1.1.18

hok met conditionering van de ligvloertempera-tuur, mestkelders met water- en mestkanaal, voerbak en watervoorziening boven het waterkanaal, mestkanaal met metalen driekant roostervloer met mestspleet, beide kanalen voorzien van een pan met watervulsysteem, dagelijkse mestafvoer uit het mestkanaal en een emitterend oppervlak van maximaal 0,062 m2 per big (BWL 2019.02) 19

0,21 5,4 74
D 1.1.19

Biofilter, 70% ammoniakemissiereductie BWL (BWL 2020.06) 3, 19

0,21 4,3 d) 15
D 1.1.100 overige huisvestingssystemen 0,69 7,8 74

a) Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij.

b) Geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij.

c) Fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst 'Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij' op rijksoverheid.nl.

d) In combinatie met huisvesting met geuremissiefactor 5,4 is de gezamenlijke factor 3,0.

e) In combinatie met huisvesting met geuremissiefactor 5,4 is de gezamenlijke factor 3,8.