D 1.2 diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)

In de tabel op deze pagina staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. Deze emissiefactor is inclusief de emissie van de mest, die in het dierenverblijf is opgeslagen.

Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Rav staan niet onderaan deze pagina. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.

De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijnstof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.

Emissiefactoren: ammoniak, geur en fijnstof

categorie

ammoniaka)

geurb)

fijnstofc)

D 1.2.1 spoelgotensysteem, spoelen met dunne mest (Groen Label BB 93.11.012V2; BB 93.11.012V2/A 99.11.077) 3,3 27,9 160
D 1.2.2 kunststof schijnvloer met schuif onder de roosters (voormalig Groen Label BB 94.02.014V1) 4 3,7 27,9 160
D 1.2.3 vlakke, gecoate keldervloer met tandheugelschuifsysteem (voormalig Groen Label BB 94.04.018) 4 4,0 27,9 160
D 1.2.4 mestschuif met gecoate, hellende keldervloer en giergoot (Groen Label BB 94.06.019) 3,1 27,9 160
D 1.2.5 mestgoot met mestafvoersysteem (BWL 2010.06.V1) 3,2 27,9 160
D 1.2.6 ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal
(voormalig Groen Label BB 95.12.032) 4
4,0 27,9 160
D 1.2.7 kraamopfokhok met hellende plaat (BWL 2001.17) 5,0 27,9 160
D 1.2.8 mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof (Groen Label BB 96.04.037V1) 3,1 27,9 160
D 1.2.9 schuiven in mestgoot (BWL 2001.18) 2,5 27,9 160

D 1.2.10

biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 75% fijnstofemissiereductie (BWL 2006.02.V7, BWL 2007.03.V9, BWL 2008.05.V7, BWL 2010.27.V7, BWL 2011.11.V6, BWL 2011.12.V6, BWL 2013.02.V5) 3

2,5 15,3 40

biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2004.01.V8, BWL 2008.01.V7, BWL 2008.02.V7, BWL 2008.03.V7, BWL 2008.04.V7, BWL 2008.12.V7, BWL 2009.13.V7, BWL 2009.20.V6, BWL 2009.21.V5, BWL 2010.28.V7, BWL 2015.04.V5) 3

2,5 15,3 64
D 1.2.11 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereducten en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2004.02.V6, BWL 2005.01.V8, BWL 2006.04.V5, BWL 2006.05.V6, BWL 2008.06.V7, BWL 2008.07.V5, BWL 2009.01.V6, BWL 2010.25.V4, BWL 2011.14.V5, BWL 2014.01.V4) 3 2,5 19,5 104
D 1.2.12 koeldeksysteem (150% koeloppervlak) (BWL 2010.15.V1) 2,4 27,9 160
D 1.2.13 mestpan onder kraamhok (BWL 2006.08.V1) 2,9 27,9 160
D 1.2.14 mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok (BWL 2010.07.V1) 2,9 27,9 160
D 1.2.15 chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2007.05.V7, BWL 2008.08.V6, BWL 2008.09.V6, BWL 2010.26.V5) 3 0,42 19,5 104
D 1.2.16 waterkanaal in combinatie met een afgescheiden mestkanaal of mestbak (BWL 2004.07.V1) 2,9 27,9 160
D 1.2.17 luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch
D 1.2.17.1 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V7) 3 1,3 19,5 32
D 1.2.17.2 gecombineerd luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2006.15.V8) 3 2,5 19,5 32
D 1.2.17.3 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01.V8) 3 1,3 19,5 32
D 1.2.17.4 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser
(BWL 2007.02.V7, BWL 2010.02.V7) 3
1,3 15,3 32

gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V5) 3

1,3 15,3 32
D 1.2.17.5 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V5) 3 1,3 15,3 32
D 1.2.17.6 gecombineerd luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (BWL 2011.08.V5) 3 0,83 15,3 32
D 1.2.18 biologisch luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2012.07.V5) 3 1,3 15,3 64
D 1.2.19 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2013.08.V3) 3 0,83 19,5 104
D 1.2.20

mestpan met mestkanaal met koelsysteem en waterkanaal onder het kraamhok (BWL 2018.01)

1,3 27,9 160
D 1.2.21

Biofilter 70% ammoniakemissiereductie

(BWL 2020.06) 3, 19

2,5 15,3 32
D 1.2.100 overige huisvestingssystemen 8,3 27,9 160

a) Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij.

b) Geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij.

c) Fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst 'Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij' op rijksoverheid.nl.