D 1.3 diercategorie guste en dragende zeugen

In de tabel op deze pagina staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. De emissiefactor is inclusief de emissie van de mest, die in het dierenverblijf is opgeslagen.

Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) staan niet onderaan deze pagina. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.

De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijnstof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.

Emissiefactoren: ammoniak, geur, fijnstof
categorie ammoniaka) geurb) fijnstofc)

D 1.3.1

smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) (Groen Label BB 95.02.027V1) 2,4 18,7 175
D 1.3.2 mestgoot met combinatierooster en frequente mestafvoer (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) (Groen Label BB 95.06.028) 1,8 18,7 175
D 1.3.3 spoelgotensysteem met dunne mest (Groen Label bij individuele huisvesting BB 95.10.030)
(Groen Label bij groepshuisvesting BB 95.10.030/A 98.10.060, BB 95.10.030/B 99.11.078)
2,5 18,7 175
D 1.3.4 mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof (Groen Label bij individuele huisvesting BB 96.04.036V1)
(Groen Label bij groepshuisvesting BB 96.04.036V1/A 98.10.061)
1,8 18,7 175
D 1.3.5 schuiven in mestgoot (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) (BWL 2001.19) 2,2 18,7 175

D 1.3.6

biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 75% fijnstofemissiereductie (BWL 2006.02.V7, BWL 2007.03.V9, BWL 2008.05.V7, BWL 2010.27.V7, BWL 2011.11.V6, BWL 2011.12.V6, BWL 2013.02.V5) 3 1,3 10,3 44
biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2004.01.V8, BWL 2008.01.V7, BWL 2008.02.V7, BWL 2008.03.V7, BWL 2008.04.V7, BWL 2008.12.V7, BWL 2009.13.V7, BWL 2009.20.V6, BWL 2009.21.V5, BWL 2010.28.V7, BWL 2015.04.V5) 3 1,3 10,3 70
D 1.3.7 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereducten en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2004.02.V6, BWL 2005.01.V8, BWL 2006.04.V5, BWL 2006.05.V6, BWL 2008.06.V7, BWL 2008.07.V5, BWL 2009.01.V6, BWL 2010.25.V4, BWL 2011.14.V5, BWL 2014.01.V4) 3 1,3 13,1 113
D 1.3.8 koeldeksysteem
D 1.3.8.1 115% koeloppervlak (bij individuele huisvesting BWL 2010.16.V1) 2,2 18,7 175
D 1.3.8.2 135% koeloppervlak
(bij groepshuisvesting BWL 2010.17.V1)
2,2 18,7 175
D 1.3.9

groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal

D 1.3.9.1

met metalen driekantroosters (BWL 2010.08.V2)

2,3 18,7 175
D 1.3.9.2 roosters anders dan metalen driekant (BWL 2006.09.V1) 2,5 18,7 175
D 1.3.10 rondloopstal met zeugenvoerstation en strobed (BWL 2010.09.V1) 2,6 18,7 175
D 1.3.11 chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2007.05.V7, BWL 2008.08.V6, BWL 2008.09.V6, BWL 2010.26.V5) 3 0,21 13,1 113
D 1.3.12 luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch
D 1.3.12.1 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V7) 3 0,63 13,1 35
D 1.3.12.2 gecombineerd luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2006.15.V8) 3 1,3 13,1 35
D 1.3.12.3 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01.V8) 3 0,63 13,1 35
D 1.3.12.4 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser
(BWL 2007.02.V7, BWL 2010.02.V7) 3
0,63 10,3 35

gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V5) 3

0,63 10,3 35
D 1.3.12.5 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V5) 3 0,63 10,3 35
D 1.3.12.6 gecombineerd luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (BWL 2011.08.V5) 3 0,42 10,3 35
D 1.3.13 biologisch luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2012.07.V5) 3 0,63 10,3 70
D 1.3.14 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2013.08.V3) 3 0,42 13,1 113
D 1.3.15 gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een V-vormige mestband in het mestkanaal met metalen driekant roosters op het mestkanaal (BWL 2008.11.V1) 2,2 18,7 175
D 1.3.16

hok met kelders met water- en mestkanaal, vloervoedering, mestkanaal met metalen driekant roostervloer met mestspleet, mest- en watergoot met schuine puntwanden, koelsysteem en watervul-/spoelsysteem in mestgoot, dagelijkse mestafvoer en een emitterend oppervlak van maximaal 0,3 m2 per varken (BWL 2019.03) 19

1,5 18,7 175
D 1.3.17

Biofilter, 70% ammoniakemissiereductie
 (BWL 2020.06) 3, 19

1,3 10,3 35
D 1.3.100 overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting 4,2 18,7 175
D 1.3.101 overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting 4,2 18,7 175

a) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij
b) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij
c) fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst 'Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij' op rijksoverheid.nl.