E 1 diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen, jonger dan 18 weken

In de tabel op deze pagina staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. De emissiefactor is inclusief de emissie van de mest, die in het dierenverblijf is opgeslagen.

Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) staan niet onderaan deze pagina. Deze eindnoten staan op een aparte webpagina vermeld. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.

De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijnstof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.

Emissiefactoren: ammoniak, geur en fijnstof
categorie ammoniaka) geurb) fijnstofc)
E 1.1 open mestopslag onder de batterij al dan niet voorzien van een mestschuif (flat-deck-kooien, trapkooien of compactkooien voor natte mest) (BWL 2001.04) 0,045 0,18 2
E 1.2 mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten opslag (minimaal 2 maal per week ontmesten) (Groen Label BB 93.06.007) 4 0,020 0,18 2
E 1.3

compactbatterij waarvan de natte mest 2 maal daags door middel van mestschuiven en een centrale mestband afgevoerd wordt naar een gesloten opslag (Groen Label BB 95.06.026) 4

0,011 0,18 2
E 1.4 batterij met geforceerde mestdroging (kanalenstal) (BWL 2001.05) 0,208 0,18 2
E 1.5 mestbandbatterij met geforceerde mestdroging (voor nageschakelde technieken: zie E 6)
E 1.5.1 mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging (Groen Label BB 93.06.008) 4, 6 0,020 0,18 2
E 1.5.2 mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, belucht met 0,4 m3 lucht per opfokhen per uur; mestafdraaien per vijf dagen, de mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 55% (Groen Label BB 97.07.058) 6 0,006 0,18 2
E 1.5.3 batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.1 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie (BWL 2001.31.V2, BWL 2007.06.V4) 6 0,002 0,13 1
E 1.5.4 batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.2 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie (BWL 2001.32.V2, BWL 2007.07.V4) 6 0,001 0,13 1
E 1.5.5 koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur) (BWL 2009.10.V2) 6 0,016 0,18 8
E 1.6 batterijsysteem met mestbandbeluchting en bovenliggende droogtunnel (Groen Label BB 99.06.071) 0,010 0,18 2
E 1.7 grondhuisvesting (strooiselvloer, roostervloer) (BWL 2001.06) 0,170 0,18 30
E 1.8 volièrehuisvesting (zie eindnoot 6 en 10) (voor nageschakelde technieken: zie E 6)
E 1.8.1

opfokhuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages (BWL 2005.02.V2) 6,10,11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,050 0,18 23
E 1.8.2

opfokhuisvesting; minimaal 65-70% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband van 0,3 m3 per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages (BWL 2005.03.V2) 6,10,11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,030 0,18 23
E 1.8.3

45 - 55% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien

E 1.8.3.1

met 0,1 m3 per dier per uur beluchting  (BWL 2006.10.V3) 6,10,11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,030 0,18 23
E 1.8.3.2

met 0,3 m3 per dier per uur beluchting (BWL 2006.10.V3) 6,10,11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,023 0,18 23
E 1.8.4

30 - 35% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,4 m3 per dier per uur beluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien (BWL 2006.11.V2) 6,10,11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,014 0,18 23
E 1.8.5

55 - 60% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,4 m3 per dier per uur beluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien (BWL 2006.12.V2) 6,10,11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,020 0,18 23
E 1.9 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 40% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2007.05.V7) 3 0,017 0,11 19
E 1.9 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2008.08.V6,BWL 2013.08.V3) 3 0,017 0,13 19
E 1.10 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 75% fijnstofemissiereductie (BWL 2006.02.V7, BWL 2007.03.V9, BWL 2010.27.V7, BWL 2011.11.V6, BWL 2013.02.V5) 3 0,051 0,10 7
E 1.10 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2009.13.V7, BWL 2010.28.V7, BWL 2015.04.V5) 3 0,051 0,10 12
E 1.11

stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V7) 11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,088 0,18 30
E 1.12 biofilter 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie (BWL 2011.03.V3) 3 0,051 0,10 6
E 1.13 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2005.01.V8, BWL 2008.06.V7, BWL 2014.01.V4) 3 0,051 0,13 19
E 1.14

opfokhuisvesting met verhoogde roostervloer met daarboven oplierbare en/of opklapbare roosters (BWL 2015.03) 11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,110 0,18 30
E 1.15 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 70% fijnstofemissiereductie (BWL 2021.033 0,051 0,13 9
E 1.16 stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag (BWL 2011.13.V6)11 0,088 0,18 30
E 1.100 overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting 0,170 0,18 30
E 1.101 overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting 0,045 0,18 2

a) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij

b) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij

c) fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst ‘Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij’ op rijksoverheid.nl