E 3 diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok, jonger dan 19 weken

Op deze pagina staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. De emissiefactor is inclusief de emissie van de mest, die in het dierenverblijf is opgeslagen.

Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) staan niet onderaan deze pagina. Deze eindnoten staan op een aparte webpagina vermeld. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.

De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijnstof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.

Emissiefactoren: ammoniak, geur en fijnstof
categorie ammoniaka) geurb) fijnstofc)
E 3.1 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 40% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2007.05.V7) 3 0,025 0,11 15
E 3.1 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2008.08.V6,BWL 2013.08.V3) 3 0,025 0,13 15
E 3.2 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 75% fijnstofemissiereductie (BWL 2006.02.V7, BWL 2007.03.V9, BWL 2010.27.V7, BWL 2011.11.V6, BWL 2013.02.V5) 3 0,075 0,10 6
E 3.2 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2009.13.V7, BWL 2010.28.V7, BWL 2015.04.V5) 3 0.075 0,10 9
E 3.3

stal met mixluchtventilatie (BWL 2005.10.V6) 11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,114

0,18 23
E 3.4

stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V7) 11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,129 0,18 23
E 3.5 biofilter 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie (BWL 2011.03.V3) 3 0,075 0,10 5
E 3.6 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2005.01.V8, BWL 2008.06.V7, BWL 2014.01.V4) 3 0,075 0,13 15
E 3.7

stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag (BWL 2011.13.V6) 11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,129 0,18 23
E 3.8

stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V7) 11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,077 0,18

23 d)

in combinatie met:

E 7.6: 16

E 7.7: 20

E 7.11: 14

E 7.12: 12

E 3.9

stal met buizenverwarming (BWL 2017.01.V4) 11, 35

0,250 0,18

23

E 3.10 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 70% fijnstofemissiereductie (BWL 2021.033 0.075 0.13 7
E 3.100 overige huisvestingssystemen 0,250 0,18 23

a) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij

b) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij

c) fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst 'Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij' op rijksoverheid.nl

d) als de warmtewisselaar niet voldoet aan de eisen in de leaflets behorend bij E 7.6, E 7.7, E 7.11 en E 7.12, geldt de factor 'overige huisvestingssystemen' (23) voor fijnstof.