E 5 diercategorie vleeskuikens

In de tabel op deze pagina staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. De emissiefactor is inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf is opgeslagen.

Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Rav staan niet onderaan deze pagina. Deze eindnoten staan op een aparte pagina vermeld. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.

De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijnstof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.

Emissiefactoren: ammoniak, geur en fijnstof
categorie ammoniaka) geurb) fijnstofc)
E 5.1 zwevende vloer met strooiseldroging
(Groen Label BB 93.03.002.V1, BB 93.03.002/A 94.04.017V2, BB 93.03.002/B 96.04.034V1, BB 93.03.002/C 96.10.048V1)
0,004 0,33 22
E 5.2 geperforeerde vloer met strooiseldroging (Groen Label BB 94.04.016V1, BB 94.04.016/ A 96.10.047V1) 0,012 0,33 22
E 5.3 etagesysteem met volledige roostervloer en mestbandbeluchting
(Groen Label BB 97.07.057V1)
0,004 0,33 22
E 5.4 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 40% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2007.05.V7) 3 0,007 0,20 14
E 5.4 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2008.08.V6, BWL 2013.08.V3) 3 0,007 0,23 14
E 5.5

grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling (BWL 2001.11.V3) 11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,038

0,33

22
E 5.6

vleeskuikenstal met mixluchtventilatie (BWL 2005.10.V6) 11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,031 0,33 22
E 5.7 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 75% fijnstofemissiereductie (BWL 2006.02.V7, BWL 2007.03.V9, BWL 2010.27.V7, BWL 2011.11.V6, BWL 2013.02.V5) 3 0,020 0,18 5
E 5.7 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2009.13.V7, BWL 2010.28.V7, BWL 2015.04.V5) 3 0,020 0,18 9
E 5.8 etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13.V1) 6 (voor nageschakelde technieken zie E 6) 0,017 0,33 22
E 5.9 uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens met aparte vervolghuisvesting toelichting
E 5.9.1 uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens in etages met vervolghuisvesting
E 5.9.1.1 uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting
E 5.9.1.1.1

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.5 (grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling) (BWL 2009.02.V1) 11, 12

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,034 0,30 20
E 5.9.1.1.2

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E.5.6 (vleeskuikenstal met mixluchtventilatie) (BWL 2009.03.V1) 11, 12

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,028 0,30 20
E 5.9.1.1.3 uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.8 (etagesysteem met mestband en strooiseldroging) (BWL 2009.04.V1) 6, 12 (voor nageschakelde technieken zie E 6) 0,015 0,30 20
E 5.9.1.1.4

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.10 (stal met verwarmingssysteem met warmwaterheaters en ventilatoren) (BWL 2009.15.V1) 11, 12

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,031 0,30 20
E 5.9.1.1.5

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.11 (vleeskuikenstal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmwisselaar) (BWL 2017.08) 11, 12

zie ook: FAQ overdekte uitloop
0,019 0,30 20
E 5.9.1.1.6

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.15 (vleeskuikenstal met buizenverwarming) (BWL 2017.09.V1 11, 12, 35

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,021 0,30 20
E 5.9.1.1.100 uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 13 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.100 (overige huisvestingsystemen) (BWL 2009.08.V1) 12 0,060 0,30 20
E 5.9.1.2 uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting
E 5.9.1.2.1

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E.5.5 (grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling) (BWL 2009.05.V1) 11, 13

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,032 0,26 17
E 5.9.1.2.2

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E.5.6 (vleeskuikenstal met mixluchtventilatie) (BWL 2009.06.V1) 11, 13

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,028 0,26 17
E 5.9.1.2.3 uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E.5.8 (etagesysteem met mestband en strooiseldroging) (BWL 2009.07.V1) 6,13 (voor nageschakelde technieken  zie E 6) 0,013 0,26 17
E 5.9.1.2.4

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en vervolghuisvesting in E 5.10 (stal met verwarmingssysteem met warmwaterheaters en ventilatoren) (BWL 2009.16.V1) 11, 13

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,030 0,26 17
E 5.9.1.2.5

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.11 (vleeskuikenstal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmwisselaar) (BWL 2017.10) 11, 13

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,019 0,26 17
E 5.9.1.2.6

uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.15 (vleeskuikenstal met buizenverwarming) (BWL 2017.11.V1) 11, 13, 35

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,021 0,26 17
E 5.9.1.2.100 uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal met etages en
vervolghuisvesting in E.5.100 (overige huisvestingssystemen) (BWL 2009.09.V1) 13
0,052 0,26 17
E 5.10

stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V7) 11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,035 0,33 22
E 5.11

stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V7) 11

zie ook: FAQ warmtewisselaars

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,021 0,33

22 d)

in combinatie met:

E 7.6: 15

E 7.7: 19

E 7.11: 14

E 7.12: 11

E 5.12 biofilter 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie (BWL 2011.03.V3) 3 0,020 0,18 4
E 5.13 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2005.01.V8, BWL 2008.06.V7, BWL 2014.01.V4) 3 0,020 0,23 14
E 5.14

stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag (BWL 2011.13.V6)11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,035 0,33 22
E 5.15

stal met buizenverwarming (BWL 2017.01.V4) 11, 35

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,021 0,33 22
E 5.16 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 70% fijnstofemissiereductie (BWL 2021.043 0,020 0,23 7
E 5.100 overige huisvestingssystemen 0,068 0,33 22

a) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij

b) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij

c) fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst ‘Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij’ op rijksoverheid.nl

d)  als de warmtewisselaar niet voldoet aan de eisen in de leaflets behorend bij E 7.6, E 7.7, E 7.11 en E 7.12 geldt de factor 'overige huisvestingssystemen' (22) voor fijnstof.