Hoofdcategorie C: Geiten

In de tabel op deze pagina staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. De emissiefactor is inclusief de emissie van de mest, die in het dierenverblijf is opgeslagen.

Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Rav staan niet onderaan deze pagina. Deze eindnoten staan op een aparte pagina vermeld. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.

De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijnstof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.

Emissiefactoren: ammoniak, geur en fijnstof
categorie ammoniaka) geurb) fijnstofc)let op
C 1 diercategorie geiten ouder dan 1 jaar
C 1.1 mechanische geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een luchtwassysteem
C 1.1.1 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 75% fijnstofemissiereductie (BWL 2006.02.V7, BWL 2007.03.V9, BWL 2008.05.V7, BWL 2010.27.V7, BWL 2011.11.V6, BWL 2011.12.V6, BWL 2013.02.V5) 30 0,64 10,8 5
C 1.1.1 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2004.01.V8, BWL 2008.01.V7, BWL 2008.02.V7, BWL 2008.03.V7, BWL 2008.04.V7, BWL 2008.12.V7, BWL 2009.13.V7, BWL 2009.20.V6, BWL 2009.21.V5, BWL 2010.28.V7, BWL 2015.04.V5) 30 0,64 10,8 8
C 1.1.2 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereducten en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2004.02.V6, BWL 2005.01.V8, BWL 2006.04.V5, BWL 2006.05.V6, BWL 2008.06.V7, BWL 2008.07.V5, BWL 2009.01.V6, BWL 2010.25.V4, BWL 2011.14.V5, BWL 2014.01.V4) 30 0,64 13,4 13
C 1.1.3 chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2007.05.V7, BWL 2008.08.V6, BWL 2008.09.V6, BWL 2010.26.V5) 30 0,19 13,4 13
C 1.1.4 luchtwassysteem anders dan biologisch of chemisch
C 1.1.4.1 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V7) 30 0,37 13,4 5
C 1.1.4.2 gecombineerd luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2006.15.V8) 30 0,64 13,4 5
C 1.1.4.3 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01.V8) 30 0,37 13,4 5
C 1.1.4.4 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser
(BWL 2007.02.V7, BWL 2009.12.V5, BWL 2010.02.V7) 30
0,37 10,8 5
C 1.1.4.5 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V5) 30 0,37 10,8 5
C 1.1.4.6 gecombineerd luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (BWL 2011.08.V5) 30 0,28 10,8 5
C 1.1.5 biologisch luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2012.07.V5) 30 0,37 10,8 8
C 1.1.6 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2013.08.V3) 30 0,28 13,4 13
C1.100 overige huisvestingssystemen 1,9 18,8 19
C 2 diercategorie opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar
C 2.1 mechanische geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een luchtwassysteem
C 2.1.1 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 75% fijnstofemissiereductie 
(BWL 2006.02.V7BWL 2007.03.V9BWL 2008.05.V7BWL 2010.27.V7BWL 2011.11.V6BWL 2011.12.V6BWL 2013.02.V530  30
0,27 6,5 3
C 2.1.1

biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2004.01.V8BWL 2008.01.V7BWL 2008.02.V7BWL 2008.03.V7BWL 2008.04.V7BWL 2008.12.V7BWL 2009.13.V7BWL 2009.20.V6BWL 2009.21.V5BWL 2010.28.V7BWL 2015.04.V5)30

0,27 6,5 4
C 2.1.2 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereducten en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2004.02.V6, BWL 2005.01.V8, BWL 2006.04.V5, BWL 2006.05.V6, BWL 2008.06.V7, BWL 2008.07.V5, BWL 2009.01.V6, BWL 2010.25.V4, BWL 2011.14.V5, BWL 2014.01.V4) 30 0,27

8,1

7
C 2.1.3 chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2007.05.V7, BWL 2008.08.V6, BWL 2008.09.V6, BWL 2010.26.V5) 30 0,08 8,1 7
C 2.1.4 luchtwassysteem anders dan biologisch of chemisch
C 2.1.4.1 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V7) 30 0,15 8,1 2
C 2.1.4.2 gecombineerd luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2006.15.V8 30 0,27 8,1 2
C 2.1.4.3 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01.V8) 30 0,15 8,1 2
C 2.1.4.4 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser
(BWL 2007.02.V7, BWL 2009.12.V5, BWL 2010.02.V7) 30
0,15 6,5 2
C 2.1.4.5 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V5) 30 0,15 6,5 2
C 2.1.4.6 gecombineerd luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (BWL 2011.08.V5) 30 0,12 6,5 2
C 2.1.5 biologisch luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2012.07.V5) 30 0,15 6,5 4
C 2.1.6 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2013.08.V3) 30 0,12 8,1 7
C2.100 overige huisvestingssystemen 0,8 11,3 10
C 3 diercategorie opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen 26
C 3.1 mechanische geventileerde gesloten stal (BWL 2017.07.V1) met een luchtwassysteem
C 3.1.1 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 75% fijnstofemissiereductie  (BWL 2006.02.V7BWL 2007.03.V9BWL 2008.05.V7BWL 2010.27.V7BWL 2011.11.V6BWL 2011.12.V6BWL 2013.02.V530 0,07 3,3 3
C 3.1.1 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2004.01.V8BWL 2008.01.V7BWL 2008.02.V7BWL 2008.03.V7BWL 2008.04.V7BWL 2008.12.V7BWL 2009.13.V7BWL 2009.20.V6BWL 2009.21.V5BWL 2010.28.V7BWL 2015.04.V530 0,07 3,3 4
C 3.1.2 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereducten en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2004.02.V6, BWL 2005.01.V8, BWL 2006.04.V5, BWL 2006.05.V6, BWL 2008.06.V7, BWL 2008.07.V5, BWL 2009.01.V6, BWL 2010.25.V4, BWL 2011.14.V5, BWL 2014.01.V4) 30 0,07 4,1 7
C 3.1.3 chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2007.05.V7, BWL 2008.08.V6, BWL 2008.09.V6, BWL 2010.26.V5) 30 0,02 4,1 7
C 3.1.4 luchtwassysteem anders dan biologisch of chemisch
C 3.1.4.1 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V7) 30 0,04 4,1 2
C 3.1.4.2 gecombineerd luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2006.15.V8) 30 0,07 4,1 2
C 3.1.4.3 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01.V8) 30 0,04 4,1 2
C 3.1.4.4 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser
(BWL 2007.02.V7, BWL 2009.12.V5, BWL 2010.02.V7) 30
0,04 3,3 2
C 3.1.4.5 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V5) 30 0,04 3,3 2
C 3.1.4.6 gecombineerd luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (BWL 2011.08.V5) 30 0,03 3,3 2
C 3.1.5 biologisch luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2012.07.V5) 30 0,04 3,3 4
C 3.1.6 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2013.08.V3) 30 0,03 4,1 7
C3.100 overige huisvestingssystemen 0,2 5,7 10

a) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij

b) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij

c) fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst 'Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij' op rijksoverheid.nl.